Astrolog

Charline H-Chevilly

 

Horoskop

 

 

 

Hvad er Teosofi?

 

Teosofi er åndsvidenskab, det vil sige viden baseret på iagttagelser gjort ved hjælp af oversanselige midler. (esp)

Teosofi er viden om karma og reinkarnation.Teosofi er psykologi, det vil sige indsigt i det indre menneskets natur, de sjælelige og åndelige instanser.

Disse instanser betinger og styrer hele vores ydre adfærd, og viden om dem er derfor nøglen til en forståelse af os selv og formålet med vores tilværelse.

Teosofi er filosofi, det vil sige en helhedsopfattelse af tilværelsen og dermed en syntese af civilisationens og kulturens mange strømninger.

Områder som kunst, videnskab, religion, filosofi, politik, økonomi, sociale og humanitære projekter har alle deres plads i det teosofiske verdensbillede. Teosofien giver den dybere forklaring på deres funktion og placering i helheden.

Teosofi er en praktisk livsholdning. Den giver os helt nye værdier i dagligdagen, livsværdier. Den gør det muligt for os at få en dybere forståelse af os selv og dermed blive i stand til fungerer mere åbent og tolerant i familie- og samfundslivet.


 

                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet Teosofi er udledt af det græske "THEO-SOPHIA", som betyder viden om det guddommelige. Der har til alle tider været en viden som de få og udvalgte indviede har kendt og vogtet.


Hele det Teosofiske kompleks af viden er en beskrivelse af den store plan, som skal bringe alle former for liv fra et uudviklet stade til Kristus-bevidstheden.


Det er livets og bevidsthedens historie som den har udspillet sig fra mineralets stade til menneskets selvbevidste stade. "Teosofiens veje" er en kort gennemgang af de mange delemner Teosofien består af.