Astrolog

Charline H-Chevilly

Horoskop

 

Karma og reinkarnation

 

Lucille Cedercrans skriver i sin bog "Sjælen og dens redskab", lektion 6, side 39 nederst.:

Det som er skrevet med blå skrift.

 

I bør erkende, at I intet har at frygte bortset fra det, som I finder I Jer selv. Intet uden for Jer selv kan skade Jer.

 

Dette kan lyde,som om det var et udsagn, der var i direkte modstrid med kendsgerningerne, men hvis I vil tænke nøje efter, vil I forstå meningen.

 

Den fortræd, som tilsyneladende kommer fra et andet individ eller omstændighed, har sin oprindelse i Jeres egen bevidsthed.

 

Resten er som jeg har forstået det i år 2011 udfra de forskellige esoteriske bøger, og bare om nogle få år er jeg måske overbevist om noget andet eller supplerende til dette.

 

Altså det som Lucille skriver er en projektion, som har sit sæde i ens underbevidsthed. Det kaldes den ubevidste karma (også fra tidligere liv) hvor vi tiltrækker det, som vi selv indeholder, altså et spejlbillede.

 

Vi bør tilgive vores elementaler, som hele tiden er under udvikling. Men vi som sjæl/ånd kan bede Gud om tilgivelse, da vi er en lille celle i Guds bevidsthed.

 

Vores lavere legemer (elementaler/devaessens) som indeholder ens karma, tiltrækker magnetisk  andre mennesker og diverse omstændigheder i ens omgivelser, og derfor bør vi velsigne dem, fordi de i realiteten er et redskab i vores sjæls udvikling.

Og jo mere vores sjæl/bevidsthed udvikler sig, jo mere vil elementalerne i vores tre legemer udvikle sig til en højere frekvens fra det lys, som kommer fra sjælen.

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Vores tre lavere legemer, mental, astral samt det fysiske legeme, er elementaler, som styres af hver sin mindre deva, som igen er under vores solengel på kausalplanet/sjælsplanet. Når vi når 4. indvielse, forsvinder solenglen og sjælens kvaliteter (som er samlet fra alle vores inkarnationer), bliver nu absorberet af vores monade, og derfor er det vores ånd som nu styrer vores elementaler via vores personlighed. Vores devaessens er nu oppe på 100 % atomart stof.

Vores elementaler ændrer højere frekvens for hver indvielse. Ved 1. indvielse ca. 25% atomart stof, ved  2. indvielse 50 %. 3. indvielse 75 % og ved 4. indvielse skulle man  have opnået ca. 100 % atomart stof i sine tre legemer, og så behøver man ikke inkarnere mere. Det opnåede f.eks. Jesus, da han blev korsfæstet. Men man kan sagtens inkarnere igen, hvis der er behov for det.

 

Jordlogos´fysiske krop er menneskehedens elementaler, så for at Jordlogos kan få en højere indvielse er den afhængig af menneskehedens elementalers udvikling. Som der står i den kristne bibel: "Af jord er du kommet, af jord skal du blive."

 

Menneskeheden  udvikler sig bl.a. ved at få balance i de mønstre som afstedkommer/tiltrækker lidelser og kriser. JordLogos er farvet af menneskehedens tilstand, det er sikkert derfor, der er så mange naturkatastrofer.

 

Alt er dualistisk, og det er meningen, at alt skal være i balance. Lige som en vippe, hvor man enten overdriver eller passificerer en tilstand/evne.

Man kan faktisk manipulere med ens elementaler, ved at føle og tænke positive tanker.

 

Vi skal inkarnere mange liv på Jorden, for at afvikle al vores karma, fordi vi skaber hele tiden ny karma, og personligheden kæmper en brav kamp med sjælen.

Det er derfor, det er godt at meditere mindst én gang om dagen, og overgive sig til sjælen og give den opmærksomhed, samtidig med at man forbinder sig med alle mennesker på Jorden, fordi sjælen er grupperelateret. 

Det vil skabe en kæmpe lys-og energi kilde som kan mærkes inde i kroppen/elementalerne. Fordi jo mere lys elementalerne får fra vores sjæl jo hurtigere udvikler de sig. 

Jeg tror at det bl.a. er Guds Plan for menneskeheden på Jorden.