Astrolog

Charline H-Chevilly

Horoskoper

 

 

 

Klassisk Astrologi

 

Direkte oversat betyder det stjernelære. Man kan sige, at det er himmellegemernes indvirkning på alt liv. Astrologi er den ældste kendte videnskab overhovedet. Mennesket er som den højeste udviklede livsform udstyret meden egen fri vilje, der fungerer indenfor naturens love, blandt andet karmaloven, som er årsags- og virkningskraften

                    

                   

 

Et horoskop er en tegning, der gengiver de 12 dyrekredstegn, samt planeternes indbyrdes positioner. Horoskopet er ligeledes delt op i fire elementer, vand,jord, ild og luft, disse er oplevelsens energisubstans.De 12 tegn er de primære energimønstre og indikerer specifikke oplevelseskvaliteter.De 10 planeter regulerer energistrømmen og repræsenterer oplevelsens dimensioner.

De 12 huse repræsenterer de oplevelsesområder (livsområder) hvori specifikke energier lettest kommer til udtryk og mest direkte konfronteres.

Husene viser, hvor ens opmærksomhed tiltrækkes. Jo flere planeter i et hus, jo mere opmærksomhed må der ofres på det pågældende livsområde i ens liv. Husene viser, hvor man mest naturlig fokuserer sine energier. Man udtrykker en planets energi i de aktiviteter og erfaringer, som er relateret til det hus, den står i. En planets hus placering viser, hvor man naturligt søger at tilfredsstille det behov, som symboliseres af den pågældende planet. Aspekterne afslører oplevelsens dynamik og intensitet, såvel som hvordan energierne i individet spiller sammen.Disse 5 faktorer udgør en altomfattende kosmisk psykologi og det er kunsten i at kombinerer dem, som resulterer i det energisprog (tolkning), som kaldes astrologi.

 

 

Esoterisk Astrologi
 

 

 

 

Er sjælens horoskop. Det Tegn, som den "esoteriske hersker over ascendanten" befinder sig i, er sjælens mål med inkarnationen.

 

I eksoterisk astrologi, (som er personlighedens horoskop), benytter man de 12 huse i Zodiakken i tolkningen af horoskopet på det fysiske plan.

I esoterisk astrologi, som er sjælens horoskop, benytter man blandt andet det modsatte tegns kvalitet. Man bruger Kors tolkning udfra det bevægelige Kors, det faste Kors samt det kardinale Kors.

Det handler om dualitetens energier, som gerne skal i balance og integreres, så vi kan blive hele.

Desuden anvender man de forskellige dekanater i Tegn til fremtids- prognoser. I esoterisk astrologi benytter man de samme 10 planeter som i eksoterisk astrologi, men benytter desuden planeterne Vulkan og Jorden. Forskellen på eksoterisk og esoterisk astrologi er at Tegnene har forskellige planetherskere.